Disclaimer J.R. Productions

J.R. Productions streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt J.R. Productions echter niet, noch kan J.R. Productions aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan. J.R. Productions accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.
Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW. Voor meer informatie zie KOR 2020.

Copyright:  Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

© J.R. Productions.